ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราจัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔

 

ดาวน์โหลด PDF :

 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf

วันที่เผยแพร่: 
Friday, March 26, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 28