ประกาศหยุดให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี

ด้วยกรมการปกครอง จะทำการปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดทำระบบ การให้บริการประชาชน ทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ทดแทนระบบเดิม 
 
ดังนั้น จึงประกาศหยุดให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี ในวันที่  15 สิงหาคม 2562 เป็นเวลา 1 วัน ตั้งแต่เวลา 11.30 – 16.30 น. 
 
โดยสามารถรับบริการได้ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี  แห่งที่ 2 (สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี)
 
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, August 15, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 147