ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ

 

ตามที่เทศบาลนครอุดรธานี ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบเพื่อแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา ดังนี้

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, September 25, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 717