ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

           ตามที่เทศบาลนครอุดรธานี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามประกาศเทศบาลนครอุดรธานี ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และกำหนดให้มีการรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 มิถุนายน 2562 นั้น

           บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้ โดยเทศบาลนครอุดรธานี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, June 25, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 976