ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดกองการแพทย์

         ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่และเกณฑ์ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (งบนอก) เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองการแพทย์เทศบาลนครอุดรธานี
         ตามที่เทศบาลนครอุดรธานีได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบนอก) เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 4 ตำแหน่ง 10 อัตราไปแล้วนั้น
         เทศบาลนครอุดรธานี จึงประกาศ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างโดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสรรหาสอบข้อเขียนในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:00 น. และจะดำเนินการสอบข้อเขียนตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี และสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. และจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
วันที่เผยแพร่: 
Friday, November 15, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 1,860