ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

         ตามที่เทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี โดยกำหนดสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ตามประกาศเทศบาลนครอุดรธานี ลงวันที่ 22 พษภาคม 2561 นั้น

         บัดนี้ เทศบาลนครอุดรธานี ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายนี้ โดยให้บุคคลที่ผ่านการสรรหาฯ มารายงานตัว ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา (ชั้น 7) สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Friday, June 15, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 1,234