ประกาศย้ายสถานที่จำหน่ายสินค้า “ถนนคนเดิน” จากถนนอธิบดี ไปถนนเทศาเป็นการชั่วคราว

ประกาศ

          ด้วยถนนอธิบดีมีทหารมารักษาความปลอดภัย  ทำให้ไม่สะดวกในการจัดถนนคนเดินบริเวณดังกล่าว  ดังนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของอุดรธานี  อีกทั้งเพื่อให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติตามเดิม  เทศบาลนครอุดรธานีได้ย้ายสถานที่จำหน่ายสินค้า  “ถนนคนเดิน”  จากถนนอธิบดี  ไปถนนเทศาเป็นการชั่วคราว  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  23  พฤษภาคม  2557  เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง   โดยขอความร่วมมือประชาชนที่จอดรถบนถนนเทศา  เคลื่อนย้ายรถออกจากถนนเทศา   ก่อนเวลา  15.00  น. เพื่อเตรียมจัดสถานที่จำหน่ายสินค้า  ส่วนรถยนต์ของผู้ประกอบการค้าขอให้ไปจอดที่สนามทุ่งศรีเมือง  ผู้ประกอบการค้าติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นายสุกฤต  0818720559 / นายศาศวัต  0898412916

          จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                   ด้วยความปรารถนาดี

จากเทศบาลนครอุดรธานี

 

 


วันที่เผยแพร่: 
Friday, May 23, 2014
จำนวนผู้เข้าชม: 750