ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุดรธานี

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 1
 
รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 2
 
รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 3
 
รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต 4
 
 
ดาวน์โหลด PDF :
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, February 23, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 51