ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าและติดตั้งไฟส่องสว่างภานในอาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี จำรนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, May 19, 2022
จำนวนผู้เข้าชม: 87