ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน ๑๖ รายการ ฝ่ายกิจกรรมเด็กฯ สำนักการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Friday, May 22, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 33