ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพลาสวูด ๘ มิลลิเมตร และ ๕ มิลลิเมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่กรมบัญชีกลางกำหนดและปิดประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Friday, March 20, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 42