ประกาศประกวดราคาซื้อรถกวาดถนนและดูดฝุ่นถนน ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02/09/2018
จำนวนผู้เข้าชม: 991