ประกาศถนนคนเดิน เทศบาลนครอุดรธานี

เนื่องจากเทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมงานถนนเฉลิมฉลองครบรอบ 127 ปี อุดรธานี 
ในระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2563 ณ บริเวณถนนเทศาภิบาล  
 
จึงขอเชิญผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ จำหน่ายสินค้าในวันเวลาดังกล่าว 
ลงทะเบียนจองล็อก ในวันที่ 16 มกราคม 2563
เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ บริเวณประตูหลัง สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี
เวลา 13.00 น. - 15.30 น. ณ บริเวณอาคารร้านสะดวกซื้อ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
 
ซึ่งกิจกรรมถนนคนเดิน ยังคงเปิดจำหน่ายสินค้าปกติ
 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
วันที่เผยแพร่: 
Friday, January 10, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 93