ประกาศถนนคนเดิน เทศบาลนครอุดรธานี

เนื่องด้วย สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่สวนทุ่งศรีเมือง เทศบาลนครอุดรธานี
ดังนั้น จึงขอแจ้งงดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เทศบาลนครอุดรธานี เพื่อให้สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ได้ใช้สถานที่บริเวณทุ่งศรีเมืองโดยรอบ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, November 19, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 211