ประกาศจากพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ปิดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 -16.30. น.

ประกาศจากพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ปิดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 -16.30. น.

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, July 3, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 177