ประกาศงดถนนคนเดิน เทศบาลนครอุดรธานี

เนื่องด้วย จังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันประสูติองค์เจ้าปู่ “อากงแซ”
ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสวนทุ่งศรีเมือง
ดังนั้น จึงของดกิจกรรมถนนคนเดิน ในวันเวลาดังกล่าว
และจะดำเนินการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน 
ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
 
 
สำนักการคลัง ส่วนพัฒนารายได้ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

โทร. 042-325176-85 ต่อ 1102, 1115

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, February 5, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 198