ประกวดราคาให้เช่าอาคารจำหน่ายสินค้า ห้องที่ ๓/๖ ตั้งอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลอุดรธานีถนนเลียบครองชลประธาน ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ประกวดราคาให้เช่าอาคารจำหน่ายสินค้า ห้องที่ ๓/๖ ตั้งอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลอุดรธานีถนนเลียบครองชลประธาน ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ด้วยเทศบาลนครอุดรธานี ได้ประกาศประมูลราคาให้เช่าอาคารจำหน่ายสินค้าหลังโรงพยาบาลอุดรธานี ห้องเลขที่ ๓/๖ จำนวน ๑ ห้อง ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ ที่ อด ๒๕๕๐

(บางส่วน) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลอุดรธานี ถนนเลียบครองชลประธาน อาคารจำหน่ายสินค้า ค.ส.ล. ขนาด ๑ ชั้น กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๖๐ เมตร

.

 

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, May 10, 2018
จำนวนผู้เข้าชม: 278