บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วย พ.ต.อ.อารี สินธุรา ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี  นางอาชิรญาณ์ นฤนาทนิธิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร พร้อมเจ้าหน้าที่กองทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง เพื่อให้การอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 175 หน่วย ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเน้นย้ำมาตรการป้องกันไวรัส Covid-19 โดยแนะนำการตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าหน่วยเลือกตั้งให้กับ อสม. ระหว่างวันที่ 10-14 ธันวาคม 2563 

วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, December 15, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 116