นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้ารับประทานรางวัลโล่เกียรติยศ ผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้ารับประทานรางวัลโล่เกียรติยศ ผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่นจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยาสิริวัฒนาพรรณวดี ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2557 เฉลิมฉลองครบรอบ 12 ปี ณ ศูนย์การประชุม impact forum เมืองทองธานี

จำนวนผู้เข้าชม: 1,059