นายกิตติกร ทีฆธนานนท์

ตำแหน่ง: 
รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
จำนวนผู้เข้าชม: 2,946