ท่ารำบวงสรวงอนุสาวรีย์ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

ท่ารำบวงสรวงอนุสาวรีย์ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 

ครบรอบปีที่ ๑๒๑ จังหวัดอุดรธานี (๑๘ มกราคม ๒๕๕๗)

ดูวิดิโอ คลิกที่นี่   https://www.youtube.com/watch?v=NCYuiBbvpCY

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 2,732