ทีมพิฆาตยุงลาย เทศบาลนครอุดรธานี ลุย บ้าน วัด โรงเรียน กำจัดลูกน้ำยุงลาย รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ที่ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า และโรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่รณรงค์ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี แนะนำการป้องกันโรคไข้เลือดออก การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โปรยทรายอะเบทลงจุดที่มีน้ำขัง ท่อระบายน้ำ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดพ่นหมอกควัน และฉีดพ่นละอองฝอย กำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่โรงเรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้งในโรงเรียน วัด ชุมชนของตนเอง
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, July 23, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 55