ทีมพิฆาตยุงลาย เทศบาลนครอุดรธานี

         โรคภัยที่ต้องระวังในช่วงหน้าฝนแบบนี้แน่นอนว่าหนีไม่พ้นโรคไข้เลือดออก และโรคอื่น ๆ ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค เพราะมักจะมีน้ำในภาชนะหรือแอ่งน้ำขังที่ทำให้มีการเพาะพันธุ์ยุงลายมากขึ้น เทศบาลนครอุดรธานีจึงได้มีทีมพิฆาตยุงลาย ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่จะคอยลงพื้นที่รณรงค์ให้นักเรียน ชุมชนและวัด ร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ซึ่งประกอบไปด้วยการโปรยทรายอะเบทลงจุดที่มีน้ำขัง ทั้งตามแอ่งน้ำ ตามภาชนะต่าง ๆ และตามท่อระบายน้ำ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการฉีดพ่นหมอควันในท่อระบายน้ำ ร่วมกับอุปกรณ์ใหม่ซึ่งก็คือเครื่องฉีดพ่ที่เรียกว่าเครื่อง ULV (Ultra Low Volume) ที่สามารถฉีดน้ำยาเป็นละอองฝอยแบบละเอียดซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำงานในอากาศดีกว่าและทำให้เกิดหมอกควันน้อยกว่าแบบเดิมด้วย หากชุมชนหรือโรงเรียนไหนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีมีผู้ป่วยไข้เลือดออก ทีมพิฆาตยุงก็จะลงพื้นที่ไปฉีดหมอกควันและละอองฝอยป้องกันทันที ทุก ๆ คน ก็สามารถช่วยทีมพิฆาตยุงลายป้องกันการเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ง่าย ๆ ด้วยหลัก 3 ก. นั่นก็คือการเก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เก็บขยะและเศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด ไม่ให้ยุงลายวางไข่ 
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, July 30, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 36