"ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"

ขอเชิญชวนร่วมการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม คลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ "ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว"จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมการประกวดฯ พร้อมคลิปวิดีโอ ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ชั้น 4 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่โทร.042-247802 (สำนักวัฒนธรรมจังหวัด)

 

วันที่เผยแพร่: 
Friday, August 7, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 91