ทำคลองเป็นคลอง ด้วยสองมือของพวกเรา

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการระบายน้ำลำห้วยหมากแข้ง ณ ประตูระบายน้ำ ริมถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี จากปฏิบัติการในเชิงรุก ด้วยการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ และขุดลอกลำห้วยหมากแข้ง ตั้งแต่ก่อนพายุซินลากูเข้า ทำให้การระบายน้ำในลำห้วยหมากแข้ง สามารถระบายน้ำได้ดี ลดความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนคนอุดร ได้ตามเป้าหมาย

วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, August 5, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 60