ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยเทศบาลนครอุดรธานี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเทียนพรรษา จำนวน 2 ต้น เพื่ออัญเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดโพธิสมภรณ์ (ธรรมยุต) และวัดมัชฌิมาวาส (มหานิกาย) ซึ่งเป็นพระอารามหลวง เป็นการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 จนถึงปัจจุบัน รวมได้รับพระราชทานเทียนพรรษา จำนวน 20 ครั้ง โดยมี วัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ทหาร ตำรวจ หน่วยงานจากภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมถวายเทียนพรรษาพระราชทาน โดยในปี พ.ศ.2562 ได้กำหนดจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยในการจัดงานครั้งนี้ เทศบาลนครอุดรธานีได้จัดให้มีเทียนพรรษา จำนวน 25 ต้น เพื่อนำไปสมโภชเป็นเวลา 1 คืน และมอบให้ชุมชนนำไปถวายแก่วัดต่างๆในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อเป็นพุทธบูชา

วันที่เผยแพร่: 
Friday, July 19, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 254