ถวายภัตตาหารเพล ในโครงการ "ธรรมบูชา วิสาขาเมืองอุดร" 17 พ.ค. 57

จังหวัดอุดรธานี ได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาตามโครงการ "ธรรมบูชา วิสาขาเมืองอุดร ฉลอง 121ปี การก่อตั้งเมืองอุดรธานี ไหว้บารมีพระเขี้ยวแก้ว" เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ ทางจังหวัดอุดรธานี ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐาน เพื่อให้พุทธศานิกชนได้สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2557

และในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอุดรธานีฮอล์ล ชั้น 4 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี โดยนาย อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานี เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์ และในช่วงบ่าย มีการบรรยายธรรมเทศนาจากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต โดยมีพุทธศานิกชนมารับฟังธรรมเทศนาเป็นจำนวนมาก

จำนวนผู้เข้าชม: 676