ถนนคนเดินเทศบาลนครอุดรธานี

ภาพบรรยากาศ : ถนนคนเดินเทศบาลนครอุดรธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา จ.อุดรธานี ร่วมกับ อ.เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี สสจ.อุดรธานี กอ.รมน.อุดรธานี สภ.เมืองอุดรธานี ฝ่ายปกครอง จ.อุดรธานี และ รพ.เทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 และการเพิ่มจุดบริการฉีดวัคซีน ณ ห้องทะเบียนราษฎร์ฯ ชั้น G สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี น.ส.ฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายเวชยันต์ ช้างรักษา เลขารึการนายกเทศมนตรี นายประจวบ ทองเย็น ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นพ.เมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล ผอ.กองการแพทย์ รพ.เทศบาลนครอุดรธานี จนท.สำนักคลัง จนท.เทศกิจ จนท.อปพร. และ จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการของพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ ที่ ถนนคนเดินเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี ร่วมลงพื้นที่
เพื่อสร้างความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน หากท่านใดยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID-19 และต้องการจะฉีดวัคซีน รพ.เทศบาลนครอุดรธานี ได้มีการเพิ่มจุดบริการฉีดวัคซีน ณ ห้องทะเบียนราษฎร์ฯ ชั้น G สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ในวันศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 17.30-19.00 น.

 

วันที่เผยแพร่: 
Sunday, November 7, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 470