ต้อนรับท่านอธิบดีกรมโยธาธิการเเละผังเมือง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายดาวเรือง หากันได้ ผอ.สำนักการช่าง นายพรเทพ ศรีวรานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมต้อนรับ นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการลงพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างปรับปรุงบริเวณถนนผังเมืองรวม สาย ค.๗ ช่วงถนนนเรศวร - ถนนพรมประกาย ถนนเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณถนนทหาร) ที่จะเป็นจุดก่อสร้างซุ้มประตูเมือง เลข ๑๐ และโครงการปรับปรุงทางเดิน - วิ่ง และเลนจักรยาน บริเวณสวนสาธารณะหนองบัว

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, November 28, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 190