ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด้านการศึกษา จากประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี นางวราพร ศิริประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี , นางกนกอร ไชยมูล ผู้อำนวยการสำนกการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี , นางนางสาววยุลี หมอกไสย ผู้อำนวยการบริหารการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า และโรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี ร่วมต้อนรับ Prof. Dr Nguyen Huynh Phan คณะอาจารย์ นักศึกษา คณะศึกษาดูงาน Institute for Research and Development of New Technologies จากประเทศเวียดนาม เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานระบบการจัดการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เนื้อหา ประสบการณ์ และทักษะทางวิชาการ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า และโรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี

วันที่เผยแพร่: 
Friday, January 31, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 63