ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองคาย และคณะศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เจ้าหน้าที่งานรับรองต้อนรับ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและรับรองต้อนรับ สำนักปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหนองคาย และคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนากว้าง จังหวัดอุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Friday, February 5, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 60