ตารางกำหนดการออกฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า-แมว ภายในชุมชนเขตเทศบาลนครอุดรธานี

         เทศบาลนครอุดรธานี ขอเชิญชวนชาวนครอุดรธานี นำสัตว์เลี้ยงของท่านเข้าฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ในเขตชุมชนของท่าน

กำหนดการออกฉีดวัคซีนของแต่ละชุมชน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศ

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, March 14, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 418