ตรวสอบความคืบหน้าในการลอกท่อระบายน้ำ

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าในการลอกท่อระบายน้ำในซอยทองคำอุทิศ เขตเทศบาลนครอุดรธานี  ซึ่งในช่วงฤดูฝนบางพื้นที่ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ยังประสบปัญหาน้ำท่วมขัง สาเหตุมาจากโคลน เศษวัสดุ และขยะอุดตันในท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก ระบายไม่ทัน สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน และได้รับความเสียหาย โดยสำนักการช่างเทศบาลนครอุดรธานี จึงทำการสำรวจท่อระบายน้ำบนถนน และซอยต่างๆ ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อเร่งขุดลอกให้ระบายน้ำได้อย่างสะดวก โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี จาก กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางอุดรธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านแรงงาน และมีความชำนาญในการลอกท่อระบายน้ำ โดยขุดลอกท่อระบายน้ำตามถนนสายหลัก เช่น ถ.พรหมประกาย ถ.ศรีชมชื่น ถ.นเรศวร ถ.อำเภอ ถ.สุรทักษ์ ถ.โพศรี เป็นต้น รวมระยะทาง 32,227 เมตร  โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 17 กันยายน 2563 - 15 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 120 วัน
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, December 8, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 111