ตรวจมาตรการป้องกันโควิด คลายล็อก

29 มค.64 คลายล็อกเปิดถนนถนนคนเดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับรองผู้ว่าชการจังหวัดอุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ตรวจมาตรการป้องกันโควิด คลายล็อก เปิดถนนคนเดิน@นครอุดรธานี

 

วันที่เผยแพร่: 
Monday, February 1, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 72