ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมต้อนรับคณะมัคคุเทศก์

[ ดร.หรั่ง-ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมต้อนรับคณะมัคคุเทศก์ จาก 5 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ] 
วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมต้อนรับชมรมมัคคุเทศก์ภาคอีสานตอนบน 5 จังหวัด
 ซึ่งได้จัดอบรมในหัวข้อ “เที่ยว อยู่ กิน ให้ชินกับ SHA”  โดย จนท.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จนท.พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี และ จนท.สำนักศึกษา 
ได้นำรถรางคุณทองโบราณนำเที่ยว นำคณะฯ เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เยี่ยมชมและศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด COVID-19 อย่างเคร่งครัด
จำนวนผู้เข้าชม: 1,156