ชาวอุดรออนซอนหลายที่ได้สะพาน ชื่นบานมักคักอุโมงค์อุดร สู่อินโดจีน

วันเสาร์ที่ 23 พย 2562 เวลา 06.30 น. ชาวอุดรธานีร่วมแรงร่วมใจ เดิน วิ่ง ปั่น เซลฟี่ถ่ายภาพอุโมงค์และสะพานข้ามทางที่สี่แยกถนนรัชฎาภิเศก บายพาส อุดร-หนองคาย

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชาวอุดรธานีระหว่างกิจกรรมขอให้ทุกท่านรักษาความสะอาดไม่ทำให้พื้นที่เสียหาย

วันที่เผยแพร่: 
Saturday, November 23, 2019
จำนวนผู้เข้าชม: 170