จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะร่วมเครือข่ายเรื่อง “ขยายเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะ ครู กศน. และ เยาวชนจิตอาสา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี มอบหมายให้ นายประภาส บุตรอุดม รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะร่วมเครือข่ายเรื่อง “ขยายเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาวะ ครู กศน. และ เยาวชนจิตอาสา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” โดยมีนางกนกอร ไชยมูล ผอ.สำนักการศึกษา น.ส.วยุลี หมอกไสย ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา น.ส.นันทิยา นันธิเสน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ รก.ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นางอัมพิกา บริพรรณ หัวหน้างานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมอบรมสาธิต การใช้สื่อนิทรรศการกระเป๋า ยืม-คืน เรื่อง Food & Fit สร้างชีวิตให้ Strong , เหล้าอยากเล่า , รักเราไร้ควัน , SEX วัยรุ่นเลือกได้ , สุขสมวัย และการจัดแสดงนิทรรศการชีวิตดีเริ่มที่เรา เรื่อง ลดพุง ลดโรค , เลิกเหล้า เพิ่มสุข , ชีวิตดีไร้ควัน , เรื่องเพศ…คุยได้ , ชีวิตดีเริ่มที่สุขใจ , ครอบครัว คือ จุดเริ่มต้น , โลกดีที่จิตอาสา และอุบัติเหตุบนท้องถนนแก้ได้ เริ่มที่เรา ฯลฯ

วันที่เผยแพร่: 
Saturday, November 6, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 439