จังหวัดอุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานี ขอเชิญชวนพี่น้องพร้อมรับนักท่องเที่ยวกลับมา

จังหวัดอุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานี ขอให้พี่น้องประชาชนคนอุดร และทุกส่วนราชการทุกเทศบาล , อบต. ช่วยกันเก็บกวาดหน้าบ้านของตนเอง , หน้าหน่วยงาน , 2 ข้างทาง ถนนทุกสายในพื้นที่ให้สะอาด ป้ายรก, หญ้ายาว ของเกะกะ เก็บให้หมดครับ ช่วยกันทำให้อุดรธานี น่าอยู่ น่ามอง น่ามาเยือน พร้อมรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวด้วยกัน นะครับ...
#นายนิรัตน์พงษ์สิทธิถาวร #ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
#นายอิทธิพนธ์ตรีวัฒนสุวรรณ #นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
#จังหวัดอุดรธานี #เทศบาลนครอุดรธานี

.
รายงานสถานการณ์ ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2563

#ขอบคุณคนอุดรธานีที่อยู่บ้านช่วยกันหยุดเชื้อ

#สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

วันที่เผยแพร่: 
Monday, June 22, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 33