จ.อุดรธานี ขึ้นทะเบียนรับสิทธิ์ "เราชนะ" สำหรับผู้ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 20 อำเภอ

จ.อุดรธานี ขึ้นทะเบียนรับสิทธิ์ "เราชนะ" สำหรับผู้ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 20 อำเภอ ตำบลหมากแข้ง..วันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารหอประชุมทองใหญ่

วันที่เผยแพร่: 
Monday, February 15, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 45