งานเทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ประจำปี 2563

         เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลาง ถนนประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ประจำปี 2563 โดยมี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวรายงานว่า เทศกาลตรุษจีนนับเป็นประเพณีนิยมให้วันตรุษจีน เป็นวันขึ้นปีใหม่ของ ชาวจีนแผ่นดินใหญ่และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ตามปฏิทินจีนซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 24 มกราคม 2563 ถือเป็นการเฉลิมฉลองเริ่มต้นปีใหม่ของคนทุกสัญชาติที่มีเชื้อสายจีน เทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยเทศบาลนครอุดรธานีร่วมกับจังหวัดอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนจังหวัดอุดรธานี สมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี และภาคเอกชนภายในจังหวัดอุดรธานี ได้ประสานความร่วมมือร่วมใจในการจัดงานเทศกาลตรุษจีนอุดรธานีขึ้น ซึ่งเริ่มต้นการจัดงานครั้งแรกเมื่อปี 2547 เป็นต้นมา ซึ่งเทศกาลตรุษจีนอุดรธานี ได้ถูกบรรจุในปฏิทินของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 17 โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 24-26 มกราคม 2563 เป็นเวลา 3 วัน อีกทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบเมือง 127 ปี อุดรธานี โดยกิจกรรมได้จัดให้มีการไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากวัดสุนทรประดิษฐ์ โซนวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน โซนวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม การเขียนอักษรจีน วัฒนธรรมการชงชา การออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชนิด ร้านจำหน่ายของที่ระลึกจากประเทศจีน กิจกรรมการประกวด Cover Dance Chinese การประกวด Kid Chinese การประกวดเชิดสิงโตดอกเหมย และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง รัน The Voice ป๊อป ปองกูล โอปอล์ The Voice ตลอดทั้ง 3 วัน ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงบริษัทห้างร้านและประชาชนชาวอุดรธานีเป็นจำนวนมาก

วันที่เผยแพร่: 
Friday, January 24, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 161