งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. ที่ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี  นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคุณภมรา ตรีวัฒนสุวรรณ คู่สมรส คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนางกนกอร ไชยมูล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวว่าการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่าด้วยวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้กำหนดจัดงานขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยร่วมกันถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้น และเพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่ที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้ โดยมีดอกมะลิ ซึ่งมีสีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ ซึ่งภายในงานจัดให้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติให้กับแม่ดีเด่น จากชุมชนในเขตเทศบาล 105 ชุมชน พนักงานเทศบาลจากสำนัก/กอง 10 หน่วยงาน , โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 12 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ รวมแม่ดีเด่น ทั้งสิ้น 176 คน  , การแสดงบนเวทีเทิดพระเกียรติ , การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ , การประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการหัวข้อ “SUPER MOM” การประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ “แม่คือ...” และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, August 13, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 505