คำสั่งจังหวัดอุดรธานี ช่วงโรคระบาดโควิด-19

คำสั่งจังหวัดอุดรธานี
-ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า-ออก จ.อุดรฯ
-ปิดสนามมวย สนามชนไก่รวมสนามซ้อมชนไก่เป็นการชั่วคราว
-งดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก/แออัด
ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
สั่ง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
วันที่เผยแพร่: 
Monday, December 28, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 275