คลายล็อก ถนนคนเดิน

29มกราคม 2564 ถนนคนเดินจะกลับมาเปิดอีกครั้ง แต่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เทศบาลนครอุดรธานีจึงได้มีมาตรการและแนวทางการปฏิบัติให้กับทั้งผู้ประกอบการและผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอย ดังนี้
1. ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ถนนคนเดินต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และทำการลงทะเบียนแอปพลิเคชันหมอชนะหรือลงชื่อ
2. ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย
3. มีจุดล้างมือและแอลกอฮอล์ไว้เพื่อบริการลูกค้า
4. มีการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
5. มีการจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะ มีถังรองรับขยะที่มีฝาปิด
6. งดให้ลูกค้านั่งทานอาหารที่ร้าน
7. งดจัดอีเวนท์ และร้องเพลงเปิดหมวก
นอกจากนั้นเทศบาลนครอุดรธานียังจัดให้มีการขายเฉพาะแผงเลขคี่ในสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ส่วนแผงเลขคู่ในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 เพื่อลดความแออัดตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและจะมีทีมตรวจตราภายในถนนคนเดิม
 
วันที่เผยแพร่: 
Friday, January 29, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 59