ครัว “นครอุดร เฮาบ่ถิ่มกัน” โดยชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี วันที่ 15

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ครัว “นครอุดร เฮาบ่ถิ่มกัน”
โดยชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครอุดรธานี ที่ผลัดเปลี่ยนกันมา "เข้าครัว" ช่วยกันทำอาหาร โดยใช้สถานที่พื้นที่ว่างด้านข้างอาคารเทศบาล เปิดเป็นโรงครัวชั่วคราว มีทีมแม่ครัวอาสาจากชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี และแม่ครัวสนับสนุนช่วยเหลือจาก จนท.ของเทศบาล มาช่วยกัน ทำข้าวกล่องแจกในชุมชนบ้านเดื่อ 1, 3 ชุมชนเทศบาล 9 320 กล่อง และตู้ปันอิ่มเทศบาล 330 กล่อง
 
เมนูอาหารวันนี้คือ ข้าวไข่พะโล้ 650 กล่อง
 
แจกในชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานี ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19
 
ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
วันที่ 21 พค.63
1) คุณตุ๊กตา สนป. 500฿
วันที่เผยแพร่: 
Friday, May 22, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 91