ครัว “นครอุดร เฮาบ่ถิ่มกัน” โดยชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี วันที่ 13

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ครัว “นครอุดร เฮาบ่ถิ่มกัน”
โดยชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครอุดรธานี ที่ผลัดเปลี่ยนกันมา "เข้าครัว" ช่วยกันทำอาหาร โดยใช้สถานที่พื้นที่ว่างด้านข้างอาคารเทศบาล เปิดเป็นโรงครัวชั่วคราว มีทีมแม่ครัวอาสาจากชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี และแม่ครัวสนับสนุนช่วยเหลือจาก จนท.ของเทศบาล มาช่วยกัน ทำข้าวกล่องแจกในชุมชนบ้านม่วง 1, 2 350 กล่องและตู้ปันอิ่มเทศบาล 100 กล่อง
 
เมนูอาหารวันนี้คือ ข้าวแกงป่าหมู 450 กล่อง
 
แจกในชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานี ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19
 
ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
1) วิหารโพธิจารี วัดเจ้าแม่กวนอิมบ้านเลื่อม มะม่วงมหาชนก 100 กก.
2) ผอ.กองทะเบียนราษฎรฯ ไข่ไก่ 10 แผง
3) นายปราบดา งามสง่า ศิษย์เก่า รร.มัธยมท.6 ข้าวสาร 1 kg.
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, May 20, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 257