ครัว “นครอุดร เฮาบ่ถิ่มกัน” โดยชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี วันที่ 12

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ครัว “นครอุดร เฮาบ่ถิ่มกัน”
โดยชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครอุดรธานี ที่ผลัดเปลี่ยนกันมา "เข้าครัว" ช่วยกันทำอาหาร โดยใช้สถานที่พื้นที่ว่างด้านข้างอาคารเทศบาล เปิดเป็นโรงครัวชั่วคราว มีทีมแม่ครัวอาสาจากชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี และแม่ครัวสนับสนุนช่วยเหลือจาก จนท.ของเทศบาล มาช่วยกัน ทำข้าวกล่องแจกในชุมชนบ้านม่วง 1, 2 350 กล่องและตู้ปันอิ่มเทศบาล 100 กล่อง
 
เมนูอาหารวันนี้คือ ข้าวแกงป่าหมู 450 กล่อง
 
แจกในชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานี ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19
 
ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
วันที่ 19 พค.63
1) สมาคมรวมใจคนพิการ. ไข่ไก่ 3 แผง
2) ท่าน สท.ภูรอสิทธิ์ เวชประดิษฐ์ สท.เขต 3 ขนม 312 ห่อ
3) คุณรัชดา แก่นศิริ ไข่ไก่ 2 แผง
 
วันที่ 18 พค.63
1) เจ๊หน่อย คุณอมรรัตน์ เลิศรัตนชฎาพร ชมรมนักธุรกิจไทย-เวียดนามอุดรธานี ทำข้าวเปียกเส้น 200 ชุุด แจกในชุมชนเก่าจาน 3
วันที่เผยแพร่: 
Tuesday, May 19, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 58