ครัว “นครอุดร เฮาบ่ถิ่มกัน” โดยชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี วันที่ 11

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ครัว “นครอุดร เฮาบ่ถิ่มกัน”
โดยชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครอุดรธานี ที่ผลัดเปลี่ยนกันมา "เข้าครัว" ช่วยกันทำอาหาร โดยใช้สถานที่พื้นที่ว่างด้านข้างอาคารเทศบาล เปิดเป็นโรงครัวชั่วคราว มีทีมแม่ครัวอาสาจากชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี และแม่ครัวสนับสนุนช่วยเหลือจาก จนท.ของเทศบาล มาช่วยกัน ทำข้าวกล่องแจกในชุมชนชุมชนบ้านช้าง 1, 2. 350 กล่องและตู้ปันอิ่มเทศบาล 100 กล่อง
 
เมนูอาหารวันนี้คือ ข้าวแพนงไก่ 450 กล่อง
 
แจกในชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานี ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19
 
ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
วันที่ 15 พค.63
1) ครอบครัววุฒิประชารัฐ ร้านกาแฟ สี่แยก รร. บ้านหมากแข้ง มอบเนื้อไก่ 50 กก.+ไข่50 แผง
2) คุณอริยา คล้ายกับคำ, คุณเขมณัฏฐ์ โพธิกนิษฐ์ ไข่ไก่ 5 ถาด +น้ำดื่ม 5 แพ็ค
3) นายปราบดา งามสง่า ศิษย์เก่า รร.มัธยมท.6 ข้าวสาร 2 ถุง
4) พ่อค้าถนนคนเดิน ไข่ไก่ 1 แผง
วันที่เผยแพร่: 
Friday, May 15, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 50