ครัว “นครอุดร เฮาบ่ถิ่มกัน” โดยชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี วันที่ 10

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ครัว “นครอุดร เฮาบ่ถิ่มกัน”
โดยชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครอุดรธานี ที่ผลัดเปลี่ยนกันมา "เข้าครัว" ช่วยกันทำอาหาร โดยใช้สถานที่พื้นที่ว่างด้านข้างอาคารเทศบาล เปิดเป็นโรงครัวชั่วคราว มีทีมแม่ครัวอาสาจากชมรมแม่บ้านเทศบาลนครอุดรธานี และแม่ครัวสนับสนุนช่วยเหลือจาก จนท.ของเทศบาล มาช่วยกัน ทำข้าวกล่องแจกในชุมชนหนองบัว 1, 3, 4
 
เมนูอาหารวันนี้คือ ข้าวแพนงหมู 393 กล่อง
 
แจกในชุมชนของเทศบาลนครอุดรธานี ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19
 
ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
วันที่ 14 พค. 63
1) สนามแบตบีบีคอร์ด หลังคอนโดลุมพินี มะม่วง 180kg
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, May 14, 2020
จำนวนผู้เข้าชม: 31