คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดบ้านจิก)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดบ้านจิก) ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย ดร.หทัยรัตน์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี น.ส.ฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อสม. และพี่น้องประชาชนชาวพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดบ้านจิก) เขตเทศบาลนครอุดรธานี ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด COVID-19 ของ จ.อุดรธานี อย่างเคร่งครัด

วันที่เผยแพร่: 
Thursday, November 18, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 336