คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่ชุมชนคลองเจริญ 2 ชุมชนโพธิสมภรณ์ เพื่อรับฟังปัญหา และรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน

[ คณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่ชุมชนคลองเจริญ 2 ชุมชนโพธิสมภรณ์ เพื่อรับฟังปัญหา และรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน ] 
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายสุวิชาญ สมวงษา นายช่างโยธาชำนาญงาน ส่วนช่างสุขาภิบาล 
สำนักช่าง เทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่ชุมชนคลองเจริญ 2 และชุมชนโพธิสมภรณ์ เพื่อรับฟังปัญหา และรับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากนางอภัยวรรณ พิมพ์คต ผู้ประสานงาน
 และพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชน เช่น ปัญหาการระบายน้ำ ปัญหาต้นไม้รก กีดขวางทางจราจร และปัญหาวัชพืชน้ำ ซึ่งทางคณะผู้บริหารฯ ได้ดำเนินการประสานงานไปยัง
เจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
วันที่เผยแพร่: 
Monday, October 18, 2021
จำนวนผู้เข้าชม: 60